BanyanCenter

pojke beskuren2

BanyanCenter är Psykologpartners mottagning för små barn med autismspektrumdiagnos. BanyanCenter arbetar med tidiga intensiva beteendeinterventioner (Early intensive Behavior Intervention – eibi) för barn med autism. För barn i Stockholms län kommer denna behandling åter att finansieras av landstinget från och med november 2014.

 

Tidiga intensiva beteendeinterventioner

Eibi innebär ett strukturerat sätt att arbeta med barn som har en autismspektrumdiagnos och är baserat på tillämpad beteendeanalys. För att betraktas som eibi ska träningen påbörjas före skolåldern, innehålla minst 20 timmars träning per vecka och pågå i minst två år. Insatserna innebär att barnen får träning i alla färdigheter som barn normalt lär sig under sina första levnadsår och att träningen utförs av viktiga personer i barnets nätverk.

Träningen innebär ett samarbete mellan BanyanCenter, barnets förskola och barnets föräldrar. Barnets dagliga träning sker i den vanliga förskolemiljön och i hemmet och utförs av personal på förskolan, barnets föräldrar, avlösare och andra för barnet viktiga personer. Den, utifrån forskning, rekommenderade träningstiden är 30-40 timmar/vecka.

BanyanCenters erfarna handledare träffar teamet tillsammans med barnet regelbundet, i början varje vecka och så småningom mer sällan, för att gå igenom och följa upp träningen, samt för att lägga upp det fortsatta programmet. Handledningen är praktiskt inriktad vilket innebär att handledaren visar hur olika övningar går till och deltagarna i teamet får träna under direkthandledning. All träning dokumenteras och framstegen utvärderas kontinuerligt. Färdigheter som tränas är t ex, att lära sig att lära, imitation, språk/kommunikation, lek, sociala färdigheter och vardagsfärdigheter.

BanyanCenter samarbetar med professor Svein Eikeseth på högskolan i Oslo och Akershus när det gäller eibi. Svein Eikeseth är program- och kvalitetsansvarig för de insatser som BanyanCenter ger till barn med autism i Stockholms län på uppdrag av Stockholms läns landsting.

 

 

Mer information hittar ni här!

 

Psykologiradion-header-v3-text2

Psykologiradion: Om intensiv träning för små barn med autism

Psykologiradion träffar i detta avsnitt föräldrarna Tomas och Ingrid som tillsammans med sin son genomgått vårt program Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI). De berättar om sina erfarenheter av detta och vi hör också resursen Sally och förskolechefen Outi som just nu är inne i programmet, utifrån sina perspektiv.

http://www.psykologiradion.se/forskning/om-intensiv-traning-for-sma-barn-med-autism/

 

EIBI i Stockholm

Sedan 1 november 2014 har Psykologpartners och  BanyanCenter förnyat avtal med Stockholms läns landsting. Avtalet innebär att BanyanCenter erbjuder EIBI till barn i åldern 0-6 år med autismspektrumdiagnos som är folkbokförda i Stockholms län. BanyanCenter har 60 platser och barnet bör inte vara över 5 år vid insatsens start. Remiss behövs inte men utredning och diagnos måste vara klara.

 

Vid frågor kontakta

Mejl: kristin.hagglof@psykologpartners.se,

 Tel: 08-410 178 43

 

Kontaktuppgifter till BanyanCenters medarbetare

Finner ni r

Kom i kontakt med oss:

Kristin Hägglöf

kristin.hagglof@psykologpartners.se

08-41 01 78 43

Klara Wenneborg – Verksamhetschef BanyanCenter

klara.wenneborg@psykologpartners.se

08-410 644 01

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Välj ett alternativ
Handledning
Utbildning
BanyanCenter
Övrigt

Läs mer om Psykologpartners affärsområden