Implementeringsstöd

lovbeskuren
För att ett beteendeanalytiskt förhållningssätt ska fungera optimalt krävs kunskaper och förståelse i alla delar av en organisation.

 

Implementeringsstöd kan innebära:

  • analys av styrning/ledning och verksamhet, såväl på strukturell som på beteendenivå
  • ledarskaps- och medarbetarutveckling
  • klargörande av olika roller i organisationen
  • mål-, visions- och värderingsarbete

Ett vanligt upplägg är en inledande utbildnings-/analysdel, som följs av löpande handledning.

Pedagogik & Utveckling kan också medverka i hela processen att implementera tillämpad beteendeanalys (TBA) i en organisation, liksom när det gäller utformning av komplexa interventioner för personer med stora svårigheter som har stöd från ett flertal olika aktörer, t ex kommun, landsting och privat vårdgivare.

Vid mer komplext organisationsarbete samarbetar vi med Partners organisation

Läs mer om Psykologpartners affärsområden