Utbildning

lovstrukturbeskuren

Utbildning är ofta en förutsättning för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt och att kunna tillgodogöra sig handledning. Pedagogik & Utveckling erbjuder skräddarsydda utbildningar både som en del i ett handledningsuppdrag och fristående utbildningar av olika omfattning. Vi erbjuder bland annat praktiskt inriktade orienteringsutbildningar i TBA och PBS. Därutöver erbjuder vi också föreläsningar/kortare utbildningar eller seminarieserier på olika teman, så som kommunikation eller positiv förstärkning.

 

Exempel på uppdragsutbildning:

”Beteendestöd i vardagen”

Utbildningen innefattar föreläsningar, praktiska övningar och eget arbete under handledning. Den riktar sig till personer som arbetar inom habilitering, skola, personlig assistans, barn- och ungdomspsykiatri och liknande verksamheter. Omfattningen anpassas utifrån kundens behov, vanligtvis ca 5 heldagar.

Läs mer (pdf )

Läs mer om Psykologpartners affärsområden